Downloads

Vanaf deze pagina zijn een aantal leuke, interessante of nuttige bestanden en programma's te downloaden die op het Internet zijn gevonden of door Promutec Automatisering zijn gemaakt. De beschikbare categorieën zijn:

Remote support

Indien u een computerprobleem heeft en daarbij onze hulp nodig heeft, kan het soms handig zijn dat we op uw computer mee kunnen kijken m.b.v. onderstaand remote control programma. Neem eerst telefonisch contact op voor instructies alvorens het programma uit te voeren.

TeamViewer QuickSupport (18,3 MB)

DOS programma's

DOS print screen naar bestand op Windows machine

Met het programma prtscr geladen in het geheugen, wordt onder DOS met de toets (Shift) PrtScr de tekst op het scherm naar een ASCII bestand geschreven i.p.v. naar de printer gestuurd (PRN). Dit programma werkt ook op een Windows machine.

prtsr110.zip (9 kB; freeware)

Command line emailprogramma

SendEmail is een SMTP emailprogramma, om vanaf de command line (bijvoorbeeld in een batch job) emails te versturen. Het bevat o.a. opties voor het versturen van attachments en het gebruik van tekstbestanden als inhoud van de email.

sendEmail-v152.zip (635 kB; freeware)